С оглед улесняване на клиентите ние работим в тясно сътрудничество с нотариуси, счетоводители, психолози, преводачи и други специалисти, което ни позволява да организираме цялостно възложената работа и най-важното – спестява излишно разходване на парични средства и загуба на време за вас клиента....научи повече >>

АДВОКАТСКА КАНТОРА

Адвокатска кантора “Русева и Бонева” – висококачествено правно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица на български, испански и английски език.

  Ние имаме индивидуален подход към всеки случай, съобразен с естеството на казуса и сме отговорни към поетите ангажименти. С оглед улесняване на клиентите ни работим в тясно сътрудничество с нотариуси, счетоводители, психолози, преводачи и други специалисти, което ни позволява да организираме цялостно възложената работа и най-важното – спестява излишно разходване на парични средства и загуба на време за клиента.
   В съвместната работа с клиентите основните ни приоритети са бързина, ефективност, коректност, лоялност и качествено правно обслужване. Основната цел на екипa е клиентът да остане доволен, тъй както вярваме, че това е най – добрата препоръка, която бихме могли да получим.
   Друг важен момент е начинът на работа с клиента – вярваме, че преди всичко е важно подробно да бъде разгледан всеки един казус, да бъдат разяснени всички възможни способи за разрешаване на конкретния случай в тяхната съвкупност от плюсове и минуси, да бъде дадено професионално мнение и клиента сам да може да вземе решение в каква посока да бъдат насочени съвместните ни действия, с цел разрешаване на ситуацията.

Прочети повече >>

 

Услуги

Правни консултации в областта на:

Обществените поръчки;

– Гражданско, търговско, вещно, застрахователно, административно, семейно и наследствено, трудово, данъчно, медицинско, фармацевтично и наказателно право;

Производство по несъстоятелност;

Регистрация на фирми, промени по фирменото дело, преобразуване и прекратяване на търговци и търговски дружества;

Спорове с Топлофикация;

Процесуално представителство;
Абонаментно правно обслужване на фирми;

Изготвяне на:
Пълномощни; предварителни договори; договори за търговска дейност на дружества, в различни икономически сектори; договори за отдаването под наем на недвижими имоти; трудови договори; брачен договор; завещание; жалби до полицията и прокуратурата ; нотариални покани; нотариални актове; приемо – предавателни протоколи; разписки; декларации; запис на заповед и др.;
Основната цел на екипът е клиентът да остане доволен, тъй както вярваме, че това е най – добрата препоръка, която бихме могли да получим!

Повече >>

facebooktwittergoogle_plusredditlinkedin
Menu Title