• Консултации, съдействие и защита на правата и законните интереси при спорове с Топлофикация;
    • Процесуално представителство във връзка с издадена заповед за изпълнение в полза на Топлофикация;
    • Процесуално представителство във връзка с дела с Топлофикация;
    • Съдействие във връзка с издаден изпълнителен лист на Топлофикация;
    • Представителство във връзка с получена покана от съдия изпълнител за заплащане на дължимата сума към Топлофикация;
    • Представителство при заведено изпълнително дело от Топлофикация;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *