Адвокатско дружество

“РУСЕВА И НИКОЛОВА”

Адвокатско дружество “РУСЕВА & НИКОЛОВА” предлага висококачествено правно обслужване на български и чуждестранни физически и юридически лица на български, испански и английски език.

С оглед улесняване на клиентите ни работим в тясно сътрудничество с нотариуси, счетоводители, психолози, преводачи и други специалисти, което ни позволява да организираме цялостно възложената работа и най-важното – спестява излишно разходване на парични средства и загуба на време за клиента.

Повече >>

Услуги

   Висококачествени правни услуги на български и чуждестранни физически и юридически лица на български, испански и английски език.

Правни консултации в областта на:
Обществените поръчки;
Гражданското, търговското, вещното, застрахователното, административното, семейното и наследственото, трудовото, данъчното, медицинското, фармацевтичното и наказателното право;
◦Производство по несъстоятелност;
Регистрация на фирми, промени по фирменото дело, преобразуване и прекратяване на търговци и търговски дружества;
◦спорове с Топлофикация;

Процесуално представителство

Абонаментно правно обслужване на фирми

Повече >>